метална шапка за коминШапките се изработват от ламарина. За основа се ползва грундирана метална шина 3 х 40 мм.