Оградните мрежи са широкоразпространен избор за ограждане на различни площи, земи, дворни пространства, всякакви типове постройки и т.н. Те имат много голям спектър на приложение. Важно е да се отбележи, че една качествена оградна мрежа може да ни спести много проблеми, при това на неособено висока цена.