Обикновена плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие, с квадратни отвори.

Основното предназначение на тази мрежа е за ферми, военни зони, летища, спортно обекти, ограждане на фабрики и промишлени зони.