хексагонална ограда Този тип мрежи се изработват от ниско въглероден твърд тел и имат най- широко приложение. Използват се за ограждане на спортни площадки, животни, промишлени зони, частни имоти и други. Изработват се от черен тел, поцинкован тел или тел с ПВЦ покритие.. Стандартната височина на мрежата е 1,5 м, но по заявка на клиента можем да изработим мрежа с височина от 1м до 3м.