трапецовиден профил Стоманен разрез, който осигурява идеалната баланс между тегло и издръжливост.
Използва се за покривно и странично покритие на сгради. Може да се постави и на обратната страна, давайки естетичен резултат (при по-големи равнинни повърхности).
Предпочита се за странични покрития и хоризонтално поставяне.
Друго негово приложение е конструиране на сгради от панели с твърд или мек термоизолиращ материал по желание на строителя.